Welke diensten biedt RED advies aan?

Diensten

De dienstverlening van RED advies is gebaseerd op maatwerk. Organisaties en medewerkers zijn immers uniek. RED advies werkt alleen of in samenspraak met de opdrachtgever ook met professionals uit het RED advies netwerk. Voor de start van de opdracht stemmen wij als opdrachtgever en opdrachtnemer mondeling met elkaar af wat de kaders zijn van de opdracht en leggen dit vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Vakgebieden
Organisatieadvies
Organisch leiderschap
Teamontwikkeling
Coaching
HR-advies

Instrumenten
GAAF! methode
Insights Discovery
Talent Motivatie Analyse
Interviews

Investering
Op aanvraag

Rollen
Coach CEO en management
(bestuur/raad van toezicht)
Adviseur/Business partner
Projectmanager
Kwartiermaker
Leidinggevende