Doen dat is GAAF!

GAAF! methode

Wilt u graag bevlogen medewerkers en florerende teams?

De GAAF! methode is geen statisch proces en geen systeem. Het is een basisprincipe voor kanteling. De kanteling van MOETEN naar WILLEN. Waarbij de mens centraal staat en niet het systeem. De verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de lijn. Het creëert EMPOWERMENT in bewustzijn, autonomie, verbinding, vertrouwen en verandering.

Gemeenschappelijk doel.

Waar gaan we voor?
Het scherp krijgen van organisatie- en gemeenschappelijke doelen. Het helder maken van wat nodig is, geeft inzicht in waar tegenstrijdige belangen zich voordoen. Het bespreekbaar maken van wat er nodig is, met een relatie naar de visie en missie van de organisatie, maakt het mogelijk om de kaders die er zijn opnieuw te bekijken. Kaders (processen-werkwijze-informatiesysteem) zijn nodig, maar zijn geen doel op zich.

Aandacht

Alles wat je aandacht geeft, GROEIT, waar groei jij van? Het in beeld brengen van drijfveren, motivatie en talenten vraagt om een tijdsinvestering. Het inzichtelijk maken van persoonsvoorkeuren geeft een nieuwe dimensie aan en is het vliegwiel naar meer werkplezier en werkgeluk. Het opent deuren naar zelfreflectie en begrip voor elkaar. Dit zijn de ingrediënten om het organisch organiseren te stimuleren en met vertrouwen gemeenschappelijke doelen te halen.

Aanspreken

Hoe gaan we leren van elkaar? Het aanspreken op professionaliteit en beroepshouding vraagt om vertrouwen en een veilige werkomgeving. Het ontwikkelen van dit bewustzijn is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen binnen een organisatie. Het gaat om leren feedback te ontvangen en te geven. Hiermee kan er een cultuur van vertrouwen/veiligheid en ontwikkeling ontstaan. Het ontdekken van elkaars talenten, drijfveren en motivatie is een fantastische stap naar florerende teams.

Focus

Welke stip op de horizon plaatsen we? Het hebben van focus binnen chaotische en snelle globale veranderingen van deze tijd vraagt om een cyclische herhaling van gemeenschappelijke doelen, het aandacht hebben voor elkaar en het elkaar aanspreken. Met het zetten van piketpalen zorgt u ervoor dat de ontwikkeling van uw organisatie en medewerkers blijft doorgaan en bent u ervan verzekerd dat uw organisatie toekomstbestendig is.