Kernwaarden RED advies?

Kernwaarden

Voor het bewerkstelligen van onze missie en visie gebruiken we vier kernwaarden.

Reflecteren
Wij houden een spiegel voor als het gaat om persoonlijk gedrag. Vaak doen we dat liefdevol en prikkelend maar ook confronterend. Dit doen we altijd in een veilige omgeving. RED advies maakt bewust in doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Uitgangspunt hierbij is dat wij mensen en organisaties helpen om in de kracht te komen.

Empathisch
Wij kunnen ons verplaatsen in de ander en ons inleven in gevoelens en situaties. We begrijpen de impact van organisatieontwikkeling en cultuurverandering en wat dat met mensen doet. Respectvol omgaan met elkaar is voor ons vanzelfsprekend en we kennen en herkennen dillema’s in het loslaten van eigen comfortzones bij mensen.

Doortastend
RED advies stuurt op doelen en resultaten. Afspraken na komen helpt individuen, teams en het management of de directie bij de eigen geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid is het fundament van vertrouwen. Wij helpen mensen en organisaties in het maken van keuzes, waarbij wij vaak met mogelijkheden komen die niet bekend, nog niet geaccepteerd of voor de hand liggend zijn.

Sensitief
Wij pakken subtiele signalen op uit de omgeving. Deze sensorische verwerkingsgevoeligheid maakt dat wij snel het grote geheel kunnen waarnemen. Onderliggende individuele of organisatorische belemmeringen of belangen weten wij te benoemen. Daarna plaatsen we het in een (kleiner) realistisch perspectief met een helderde doelstelling.