Missie & visie RED advies?

Missie & visie

Een wendbare organisatie creëren?

De missie van RED advies is organisaties en medewerkers helpen in de kracht te komen. Wij geloven dat mensen het kapitaal en de succesfactor zijn in organisaties en niet het proces of het systeem. Processen en systemen zijn nodig in de bedrijfsvoering van organisaties maar zijn voor ons geen doel op zich.

De visie van RED advies is de kracht van het zelflerend vermogen. Wat je niet weet kun je niet veranderen. Inzicht in persoonlijke drijfveren en competenties en organisatorische duidelijkheid maken dat organisaties en medewerkers kunnen excelleren. Wij zijn ervan overtuigd dat deze twee thema’s onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat dit bevlogen medewerkers en florerende teams gaat opleveren.